Oprichting

Op een mooie zomeravond tijdens de braderiefeesten in 1952 zaten enkele Holtenaren in het dorpshotel Holterman aan de stamtafel gezellig onder het genot van een drankje te praten. Enkele van deze personen waren de heren Herman Klein Velderman, Free Sluiter en Johan van Geenhuizen. De heer Klein Velderman die toen voorzitter was van de braderiecommissie was van plan om in 1953 tijdens de braderiefeesten het vogelschieten te organiseren. Tijdens dit gesprek dat over het schieten ging, waren zij het met elkaar eens geworden dat er in Holten een schietvereniging moest komen.

De heer Klein Velderman, mede oprichter van het Holtens nieuwsblad, zou een advertentie plaatsen in het blad voor het beleggen van een bijeenkomst op 19 augustus 1952 in het dorpshotel Holterman. Op deze vergadering waren aanwezig 9 personen, 2 leden van de Rijkspolitie: adjudant Petter en wachtmeester Eshuis en de heer van Zuilekom als secretaris van de schietvereniging Almelo.

Besloten werd om te beginnen met een vuurbuks baan met een lengte van 12 meter.  De wedstrijden en oefenavonden werden gehouden in gebouw “Amicitia” dat naast hotel Holterman stond en diende als feestzaal voor dit hotel.

Uit de aanwezigen werd een werkcommissie samengesteld bestaande uit de heren H. Klein-Velderman, J.F. van Geenhuizen, J.Löhr, F.L Tromop, en W. ten Berge van het dorps hotel Holterman.

Op de eerste ledenvergadering van 28 augustus, waar 12 leden aanwezig waren, werd de contributie vastgesteld met als inleggeld, fl 2,50 en verder 25 cent contributie per week. Verder werd er besloten om lid te worden voor fl. 3,50 per lid per jaar van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Scherpschutters, omdat dan de munitie voor inkoopprijs ingekocht kon worden en tevens het maandblad gratis toegestuurd werd. Om de eerste kosten te kunnen dekken voor aanschaf van materialen etc. werd er aan deleden een voorschot gevraagd welke in totaal fl. 170,00 opbracht.

 

Bij de eerste bestuursverkiezing werd tot voorzitter gekozen de heer Joh. van Geenhuizen, de heer H. Klein Velderman secretaris en als penningmeester de heer F.J. Sluiter. Overige bestuursleden de heer F.L. Tromop en de heer L. (Bets) Bolink. Als baancommissaris werden benoemd de heren A. Lensink, B. Ebrecht, H. Kettelarij en G. Jansen. Bij het zoeken van een naam voor de vereniging noemde de heer Ten Berge de naam “de Eendracht”, deze naam werd met algemene stemmen aanvaard.